DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
09.11.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte (DU) izsludina 7. doktorantūras grantu konkursu. Konkursa mērķis ir stiprināt DU akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, galvenokārt veicinot atjaunotni un virzoties uz jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu – uz inovācijām orientētu doktorantūras ietvaru.

Šajā uzsaukumā tiek izsludinātas 4 vietas šādās zinātnes nozaru grupās:

            Dabaszinātnes – 1;

            Sociālās zinātnes – 2;

            Humanitārās un mākslas zinātnes – 1.

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana norisinās līdz 2022. gada 17. novembrim.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikuma forma, kas iekļauj:
  1. vispārējo informāciju;
  1. zinātnisko publikāciju sarakstu par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem, kas saistītas ar promocijas darba tēmu;
  1. dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem;
  1. akadēmiskās darbības pasākumu aprakstu par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem;
  1. spēkā esošos patentus;
  1. dalību zinātniskos projektos par pēdējiem 2 (diviem) gadiem;
 • Promocijas darba anotācija, iekļaujot plānotā pētījuma aktualitāti un zinātnisko novitāti, plānotā pētījuma praktisko nozīmi un pētījuma izpildes iespējas;
 • Pretendenta Curriculum Vitae;
 • Darba plāns ar laika grafiku, kas ir saskaņots ar promocijas darba zinātnisko vadītāju, iekļaujot plānotās pētnieciskās darbības pēc promocijas darba aizstāvēšanas, ja to plānots izdarīt Granta saņemšanas periodā;
 • Pretendenta sekmību apliecinošs dokuments doktorantiem vai akadēmiskā izziņa zinātniskā grāda pretendentiem;
 • Pieteikumam var tikt pievienotas citas rekomendācijas un ieteikumi.

Pieteikumus līdz 2022. gada 17. novembra plkst. 12.00 var iesniegt papīra formātā DU Zinātņu daļā (Vienības iela 13-219, Daugavpils) vai elektroniski parakstītus ar norādi “Doktorantūras grantu konkursam” sūtot uz e-pasta adresi zinda@du.lv.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES  Doktorantūras grantu konkursa nolikums

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības iela 13, Daugavpils.

Doktorantūras grantu konkurss tiek īstenots ESF projekta “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta” Nr. 8.2.2.0/20/I/003 ietvaros.

Papildu informācija:

Projekta Doktorantūras skolas vadītāja Olita Miglāne, olita.miglane@du.lv

Projekta vadītāja Anna Vanaga, anna.vanaga@du.lv

t. 65425452