DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Jūs vēlaties uzsākt studijas augstskolā, bet Jums nav nokārtoti vajadzīgie centralizētie eksāmeni .

Personas, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Daugavpils Universitātes Studiju daļa sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar Latvijas vidusskolām.

Daugavpils Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (studijudala@du.lv):

Valsts pārbaudījumu norises laiki un pieteikumu iesniegšanas termiņš 2021./2022. mācību gadā:

Centralizētais eksāmens Eksāmena kārtošanas datums 2022. gadā* Eksāmenu iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2022. gadā ir līdz
Angļu valoda 15.,16.,17. marts 1. februārim
Latviešu valoda 17. maijs 5. aprīlim
Matemātika 20. maijs 8. aprīlim
Latvijas un pasaules vēsture 23. maijs 11. aprīlim
Ķīmija 25. maijs 13. aprīlim
Fizika 27. maijs 19. aprīlim
Bioloģija 30. maijs 19.aprīlim

* Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”

Papildu informācija: DU Studiju daļa, 216.kab. tālr. 654 21198 e-pasts: studijudala@du.lv