DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

2014. gadā sāka darboties jauna Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Erasmus+ programmas atbalsta virzieni ir personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām.

DU ir saņēmusi Erasmus Augstākās izglītības hartu 2021.–2027. gadam, kas sniedz iespēju piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

DU Erasmus+ Hartas numurs: 101008369.
DU Erasmus+ ID kods: LV DAUGAVP01

ES Erasmus+ programmā DU nodrošina:

Studējošo apmaiņu – studijas ārvalstu partneraugstskolās un prakses uzņēmumos

Personāla apmaiņu – lekciju lasīšana ārvalstu sadarbības universitātēs un pieredzes apmaiņa ārvalstu augstskolās vai uzņēmumos.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmas periodā no 2021. – 2027. gadam: Dānija, Somja, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija, Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija + partnervalstu 5. reģions – Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāna Pilsētvalsts un 14. reģions – Fēru Salas, Šveice, Apvienotā Karaliste.

Erasmus+ programmas sadarbības universitātes un studiju jomas

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt:
VIAA mājaslapas (sadaļā Erasmus+)
Programmas mājaslapā
Eiropas Komisijas mājaslapā

Kontaktinformācija:
Programmas koordinatore
Inese Hodanova
Vienības iela 13-125. kab.
Tālrunis: +371 654 21606
E-pasts: erasmus[at]du.lv