DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Promocijas darbi
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu (Rolands Moisejevs)
Promocijas darbi
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu (Jānis Sniķeris)
Aktualitātes, Promocijas darbi
KRISTĪNE KUZŅECOVA „Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos”
Aktualitātes, Promocijas darbi
ILZE RUBENIŅA „Benzantrona luminofori Trematoda un Nematoda parazītu efektīvai un ātrai izpētei”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
ANDREJS GORDINS „Dmitrija Merežkovska personība un daiļrade Latvijā 1900.–30. gados periodikas materiālos”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
MAIJA GRIZĀNE „Pareizticība un vecticība: starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu apriņķos 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
IGORS TROFIMOVS „Atsevišķu ar īpašuma apdraudējumu saistītu noziegumu identificēšanas un atklāšanas problemātika”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
IVETA KATELO „Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
OLESJA ŅIKITINA „Irīnas un Leonīda Tjuhtajevu pasaku Zoki un Bada un  Zoku un Badas skola mākslinieciskā pasaule”
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
EDMUNDS ČIŽO “Eiropas Savienības valstu finanšu attīstības izmaiņu ietekme uz ekonomisko izaugsmi laika periodā no 1995. gada līdz 2017. gadam”